LÄR DIG. ANALYSERA. AGERA.
Wallet med gröna tillgångar: transformera finansen till miljlövänlig med blockchain
Vad är plånbokar för gröna tillgångar?

Green Assets Wallet (GAW) är ett unikt fall där blockchain ger det verkliga värdet för investerare, validerare, emittenter av Green Bonds. Plattformen är byggd på blockchain som syftar till att göra investeringarna i gröna obligationer mer öppna och oföränderliga Green Impact Verification. En sådan plattform på blockchain ger investerarna förtroende för att lita på emittenter och möjliggöra starka revisionsspår. Det lanserades i produktion i september 2019 före lansering av marknaden. Projektet är under ledning av Stockholm Green Digital Finance (SGDF), där 4ire Labs-team ansvarar för utveckling och integration av Chromia blockchain. Projektet stöds av SEB-banken, myndigheterna i Sverige och Tyskland, Öhman, Stockholm Sustainable Finance Center, GIZ, CICERO (Center for International Climate Research och den ledande globala leverantören av andra yttranden om gröna obligationer).

The Green Assets Wallet vann Nordic Ideas Award av Nordea Norge och Xynteo.
Workshopen med 4ire Labs, Chomaway och Stockholm Green Digital Finance.
Presentationen Green Assets Wallet till norska statsminister Erna Solberg på Xynteo Exchange i Oslo.
Vi tycker att det är både viktigt och spännande när kombinationer av den senaste tekniska utvecklingen smälter samman med de krafter som driver övergången till en grön och hållbar ekonomi.
Christopher Flensborg, chef för klimat & hållbara finansiella lösningar, SEB
Hur ser arkitekturen ut?

Plattformen är byggd på Chromia blockchain - både en blockchain och en relationsdatabas. Utöver detta är koden på blockchainen också transparent, så beräkningar av gröna effekter görs alltid med samma rättvisa metod. Inga överraskningar och inga argument om avrundningsfel! Chromia är skriven på Rell-språk (specifikt skriven för Chomia). De flesta dapp blockchain-plattformar använder virtuella maskiner av olika slag. Men en traditionell virtuell maskinarkitektur fungerar inte så bra med den relationella datamodellen, eftersom vi behöver ett sätt att koda såväl frågor som operationer. Av den anledningen tar vi ett mer språk-centrerat tillvägagångssätt:ett nytt språk som heter Rell (Relational language) kommer att användas för dapp-programmering.d i samband med Rell, blockchain som en metod för säker synkronisering av databaser på noder i systemet. Således Rell är mycket databas-centrerad.
If a building becomes architecture, then it is art
Den 5 september 2019 presenterades GAW också på 4ire Labs FinTech Meetup i Stockholm tillsammans med Jorgen Mundin, Chief Solution Architect på Chomia Blockchain. Du kan kolla vido-inspelningen av detta anförande nedan.

Jörgen Modin, Chief Solutions Architect på Chromaway presenterade ärendet, där integrerad Chromia blockchain i Green Debt Market syftade till att göra investeringarna i gröna obligationer mer transparenta och immutabil verifiering av green impact. Detta är ett ömsesidigt projekt med 4ire Labs och Stockholm Green Digital Finance.
Ladda ned presentationskällan
Varför är hållbar finans är viktigt?

De gröna obligationerna levererar inte på sin fulla potential när det gäller marknadsstorlek eller tillägg, men det har skett en betydande tillväxt varje år. Samtidigt vill investerarna skyddas och ha en positiv och mätbar inverkan på samhället. Gröna obligationer upplever en enorm marknadspotential som förväntas uppnå vitala 1 biljon $ 2020 år jämfört med 250 miljarder dollar 2019. Således kan det vara en enorm potentiell marknad där investerare, validerare och emittenter av Green Bonds kan kopplas samman och ha transparenta relationer.
Om vi investerar i solenergi i Sverige möter vi en SDG. Om vi kan hitta en solinvestering i Afrika, kan vi möta upp till 7 SDG och nå utöver rena energimål för kön, jämlikhet och hälsa. - Åke Iverfeldt, VD Mistra
När började resan med Green Assets Wallet?

Green Assets Wallet (GAW) har passerat en mycket lång resa innan de fick bidraget och det började 2017 när de vann klimat KIC Ideation Award och säkrade fröfinansiering för utvecklingen av en prototyp.

• Säkra 435 000 EUR från Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, på uppdrag av det tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling (BMZ), för utveckling av en minimal livskraftig produkt 2018.
• Etablering och samskapande av tekniken med ett multidisciplin team av ledande experter på grön finans, blockchain-specialister och utövare av hållbar investering.
• 7 pilotutgivare från Latinamerika, Asien och Europa som testar och samutvecklar tekniken.
• Lansering av den första versionen på Climate Finance Day i Paris 2018.
• Att säkra 300 000 EUR från Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, uppdrag av det tyska federala ministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling (BMZ) och 500 000 SEK från Stockholm Sustainable Finance Center för att ta MVP till produktionsstandarden 2019
Nästa steg?
Eftersom blockchain-tekniken fortsätter att störa finanssektorn genom decentralisering, immutabilitet och effektivitet i kostnad/kapital, är vi mycket glada över att vara en del av denna revolution. GAW har redan lanserats i produktion och vi har stora planer med listan över förbättringar. Målet för 2020 - full marknadsutvidgning med de nya investeringstyperna (crowdfunding) och automatiserade API-integrationer.
Nuvarande status: Den officiella släpptes var den 12 december och det är fortfarande pågående samarbete med Stockholm Green Digital Finance. Vi kommer att arbeta med att implementera nya funktioner för investerarna, integration med börserna 2020. Upptäck mer om Green Assets Wallet på deras officiella webbplats:
https://greenassetswallet.org

Recension från Cecilia Repinski, VD Green Assets Wallet om vårt samarbete om Clutch.
Upptäck mer om Kirils bakgrund, lösningsarkitekt och teknisk ledning på gröna tillgångar plånboksprojekt
Få fram framgången för ditt FinTech-företag hos oss.
Planera ett samtal med branschekspert

LÄS MER